Ettevõtte mentorlus

Ettevõtte mentorlus on suhe, mille käigus me aitame ja juhendame alustavat ettevõtjat, kes soovib ellu viia oma unistusi läbi eraettevõtluse. 

Meie mentoril, Anne-Lii Molisel, on erialane pädevus ja pikaajaline kogemus ettevõtluses. 

Mentorlus on protsess, mille käigus antakse edasi teadmisi, vajalikke kontakte, psühholoogilist ja sotsiaalset toetust ning arendatakse karjääri või erialaseid teadmisi. Mentorlussuhtega kaasneb mitteametlik suhtlemine, mis toimub tavaliselt näost-näkku kindlal aja perioodil kahe inimese vahel, kellest ühel on rohkem kogemusi ja teisel soov õppida.

Euroopas on mentorlus olnud alates Vana-Kreeka aegadest. Alates 1970ndatest on see levinud Ameerika Ühendriikidesse peamiselt koolitusvaldkondades, millel on olulised ajaloolised seosed naiste ja vähemuste võrdõiguslikkuse edendamise liikumisega ja seda on kirjeldatud kui innovatsiooni Ameerika juhtimises. 

UA-195577891-1